יום ראשון, 12 בפברואר 2017

תחרות על שם אברהם קלון למלחינים צעירים

מלגות ע"ש אברהם ופליציה קלון ז"ל למלחינים צעירים


הנהלת  איגוד הקומפוזיטורים בישראל מודיע בזאת על חלוקה של מלגת לימודים ע"ש קלון לקומפוזיטור\ית צעיר\ה, תושב\ת קבע בישראל שגילו\ה לא יעלה על 30 שנה ב – 1.3.17
סכום המלגה בסך 1500 $ ( בשקלים ).
להלן המסמכים שיש לצרף לבקשה:
(1)   מכתב בקשה אשר בו הצהרה על הכוונה להשתמש בכספי המלגה ללימודים או להשתלמויות , וכן לפרט תכניות בכוון זה.

(2)   תולדות חיים לפי הפירוט הבא:
א.      פרטים ביוגרפיים ( נא לציין גם שנות שרות- צבאי)
ב.      השכלה מוסיקלית ( מוסדות, מורים, תארים )
ג.       עיסוק מקצועי ( פרוט עבודות בשכר  אם  ישנן)
ד.      רשימה של ביצוע –יצירותיו של המבקש\ת ( מועד, מבצעים, מסגרת )
ה.      כל מידע אחר העשוי לסייע לוועדת –השופטים להכיר את המבקש\ת.

(3)   מכתב המלצה על המבקש\ת ממוסד לימודים ו\ או ממורה( אפשר יותר ממכתב אחד)

(4)   שלוש פרטיטורות ( להרכבים שונים) מיצירותיו של המבקש\ת.

(5)   צילום תעודה המעידה על גילו של המבקש\ת.

המועד האחרון להגשת בקשות לקבלת מלגה הוא: 1.3.16

את הבקשות נא לשלוח אל איגוד הקומפוזיטורים בישראל,  לכתובת המייל:
נא לציין בנושא: עבור תחרות על שם אברהם קלון.

ועדת שופטים בת שלושה חברים, שתמונה ע"י הנהלת האיגוד, תדון בפניות ובחומר שיתקבלו ותבחר את הזוכה לשנת  2017.
הזוכה במלגה יקבל\תקבל תעודה המעידה על זכייתו\ה מטעם איגוד הקומפוזיטורים.
במידה ולא תמצא ועדת השופטים קומפוזיטור\ית ראוי\יה לקבלת מלגה מבין המבקשים, רשאית הנהלת האיגוד לקבל את המלצת הועדה ולהחליט על אי מתן מלגה באותה שנה.
מועד הטקס והענקת המלגה ייקבע בתאום עם הזוכה.

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה